Lesinformatie

Onze groepslessen zijn voor kinderen tot 4 jaar en worden gegeven in gezondheidscentrum de Techumerpleats in de wijk Techum te Leeuwarden. We verdelen de kinderen hierbij in groepen (zie hieronder voor de leeftijdsindeling). Een les duurt ongeveer 45 minuten, voor de jongste kinderen is de lestijd een half uur.

Voor 2020 hebben we vanwege zwangerschapsverlof vooralsnog geen lessen gepland.

Meer informatie

Indien nog niet alles duidelijk is neem dan gerust contact met ons op. Ook kunt u kijken of uw vraag bij de meest gestelde vragen staat.

Locatie

Gezondheidscentrum de Techumerpleats, Molkenkelder 2, 8941 AJ Leeuwarden