Groepslessen voor (groot)ouder en kind

Liedjes zingen met uw kind betekent: persoonlijke aandacht, troost/geruststelling, vrolijkheid, iets samen doen met een groep, het uiten van emoties, luisteren naar elkaar, gehoord worden. Ritme, rijm, melodie en intonatie zijn de basis van taal, daarnaast zijn de melodietjes van veel traditionele kinderliedjes voor jonge kinderen al snel mee te zingen, dit geeft uw kind zelfvertrouwen. Zingen met je kind is ontzettend leuk om te doen en is dus om meerdere redenen belangrijk, maar hoe gingen die liedjes ook alweer?

website11

Tijdens onze lessen doen we heel veel met muziek. We zingen veel liedjes, doen er dansjes of bewegingen bij, er wordt gespeeld, gaan met muziekinstrumentjes muziek maken, luisteren naar geluiden, imiteren en noem maar op. Plezier maken is hierbij het belangrijkste. Naast plezier maken zorgt het zingen van liedjes voor ondersteuning bij de taalontwikkeling, taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat. Ook kan het helpen bij structuur geven aan de dag, bijvoorbeeld liedjes zingen voor het slapen gaan of op vaste momenten gedurende een dag.

Kinderen maken bij ons op een laagdrempelige manier kennis met muziek. Er moet bij ons niks en alles mag! Voor sommige kinderen is het soms nog een beetje spannend, maar uiteindelijk zullen ze het erg interessant vinden en doen ze enthousiast mee.

Lesinformatie

Door het jaar heen bieden we verschillende reeksen aan. Een overzicht van de lessen waarvoor u zich momenteel kunt aanmelden is te vinden op deze pagina. We geven les in de Techumerpleats, in de wijk Techum te Leeuwarden. Deze lessen zijn voor kinderen van 9 maanden tot 4 jaar oud.

Meteen aanmelden voor de muzieklessen

Onze groepslessen zijn voor kinderen vanaf 9 maanden.

Muziekles voor 4 en 5 jarigen

Naast onze lessen voor kinderen van 9 maanden tot 4 jaar, bieden we ook lessen voor 4 en 5 jarigen aan. Waar bij de jongere groepen de interactie tussen ouder/verzorger en kind een belangrijke rol tijdens de les inneemt is dat bij deze groep anders. De eerste les mag er één ouder/verzorger mee om samen te kunnen wennen, daarna komen de kinderen alleen op les. Tijdens de laatste les mogen twee ouders/verzorgers mee en laten de kinderen zien wat ze allemaal hebben geleerd en gedaan.

Tijdens de lessen komen allerlei muzikale aspecten aan bod zoals zingen, luisteren, imiteren, dansen, en het gebruiken van (ritme) instrumenten. Ook gebruiken we meer onze fantasie en werken we met themalessen. Kijk bij kleuters als u meer informatie wilt over deze lessen.